Priprava objekta pred montažo

Priprava objekta že v fazi gradnje je ključnega pomena za pravilno vgradnjo ogrevalne naprave in njeno nemoteno in varno delovanje. S pravilno pripravo objekta lahko precej prihranite, saj dela potekajo nemoteno in ne prihaja do dodatnih del in sprememb ter prilagoditev na objektu.

Pred montažo ogrevalne naprave je potrebno vgraditi ustrezen dimnik, urediti dovod zraka in poskrbeti za ustrezno podlago pod ogrevalno napravo. Naši svetovalci vam svetujejo pri izbiri ustreznega dimnika za želeno ogrevalno napravo in ustreznem dovodu zraka za optimalno delovanje. Svetujejo vam tudi glede priprave tlaka pod ogrevalno napravo, ki mora biti dovolj nosilen in zdržati obremenitev, ki jo predstavlja masivno pozidan kamin ali peč.

V našem podjetju v fazi priprave objekta aktivno sodelujemo z investitorjem in njegovimi izvajalci in s tem poskrbimo, da je na objektu vse pripravljeno za novo ogrevalno napravo še pred našim prihodom.

Rate this page