Splošni pogoji

Upravljalec te spletne strani je:

PEČARSTVO HROVAT Miha Hrovat s.p.
Grobeljska cesta 2
1234 Mengeš
Slovenija

Ta spletna stran je namenjena predstavitvi podjetja PEČARSTVO HROVAT Miha Hrovat s.p. in izdelkov ter storitev, ki jih podjetje ponuja.

Pogoji uporabe

Vstop in ogled kateregakoli dela spletne strani Pečarstva Hrovat pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da teh strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno pregledate veljavne Pogoje uporabe oz. določbe o varovanju zasebnosti, saj so pravno zavezujoče.

Podjetje PEČARSTVO HROVAT Miha Hrovat s.p. upravlja, nadzoruje in posodablja te spletne strani. Te spletne strani so namenjene domači in mednarodni uporabi. Podjetje PEČARSTVO HROVAT Miha Hrovat s.p. ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na spletnih straneh v vseh državah; prav tako ne jamči, da so vsi izdelki in storitve na voljo v vseh državah ali v vseh oblikah, pakiranjih in pod enakimi pogoji. Ko uporabniki dostopajo do teh strani in jih uporabljajo, morajo upoštevati pravno ureditev v svoji državi.

Vse informacije in podatki na spletnih straneh podjetja PEČARSTVO HROVAT Miha Hrovat s.p. so zgolj informativne narave in niso namenjeni vzpostavljanju zavezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja, razen kadar je to izrecno navedeno.

Nobena informacija o podjetju, njegovih izdelkih in storitvah na spletnih straneh družbe ne predstavlja njihove ponudbe v pravem smislu. Informacije o izdelkih, navedene na spletnih straneh družbe, predstavljajo le splošno informacijo o celotni paleti izdelkov podjetja. Zato poudarjamo, da ti podatki ne predstavljajo ponudbe, razen če je to izrecno navedeno.

Navajanje izdelka na spletnih straneh podjetja PEČARSTVO HROVAT Miha Hrovat s.p. ne pomeni, da družba dejansko trži navedeni izdelek ali da ga ponuja na ozemlju, ki je za obiskovalca spletne strani zanimivo, ali na ozemlju, kjer je obiskovalec odprl spletne strani. Obiskovalec mora v podjetju preveriti, ali PEČARSTVO HROVAT Miha Hrovat s.p. dejansko trži izdelek, ki je za obiskovalca spletne strani zanimiv, in ali ga ponuja za prodajo.

Omejitev odgovornosti

Čeprav je podjetje PEČARSTVO HROVAT Miha Hrovat s.p. urejalo in bo urejalo spletne strani s potrebno skrbnostjo, da bi zagotovilo točne informacije in ažurne podatke, ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržuje si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino teh spletni strani, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zato niti podjetje PEČARSTVO HROVAT Miha Hrovat s.p., niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij na teh spletnih straneh ter do uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh informacij, in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Možno je, da se katerikoli uporabnik spletnih strani podjetja PEČARSTVO HROVAT Miha Hrovat s.p., odzove z različnimi informacijami. Podjetje v zvezi z njimi ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabnike opozarjamo, da te informacije veljajo za nezaupne in nezaščitene. Pridržujemo si pravico do njihove proste uporabe, razmnoževanja in razkrivanja drugim brez vseh omejitev, pri čemer nam ni treba navajati vira. Pridržujemo si pravico, da uporabljamo tudi (in ne samo) ideje, koncepte, znanje, izkušnje ali tehnike, ki so predmet teh informacij ali jih te informacije vsebujejo. Po prosti presoji jih lahko uporabljamo za kakršenkoli namen.

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Na teh spletnih straneh so tudi informacije tretjih oseb in povezave z njihovimi spletnimi stranmi. Kjerkoli je po naši oceni primerno, je to ustrezno označeno. Vendar podjetje PEČARSTVO HROVAT Miha Hrovat s.p. ne pozna vsebine teh spletnih strani tretjih oseb, zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihove informacije.

Pravice intelektualne lastnine

Vse informacije in podobe na spletnih straneh podjetja PEČARSTVO HROVAT Miha Hrovat s.p. so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti na teh spletnih straneh so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in za osebno rabo, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje informacij s teh spletnih strani v komercialne namene je brez izrecnega pisnega soglasja podjetja PEČARSTVO HROVAT Miha Hrovat s.p. prepovedano. Blagovne in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke podjetja PEČARSTVO HROVAT Miha Hrovat s.p. oz. ima podjetje pravico do njihove uporabe.

Rate this page